724 356 966 info@a-zekologie.cz

Nakládání s vodami

V rámci odvětví nakládání s odpadními vodami podnikové ekologie jsme schopni poskytnout poradenské a administrativní služby týkající se zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 183/2018 Sb ., 20/2002 Sb., 450/2005 Sb., 216/2011 Sb., 123/2012 Sb. a dalších.

  • Zpracování havarijních řádů pro nakládání se závadnými látkami podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
  • Zpracování provozních řádů vodohospodářských děl podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
  • Zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod, odběry vod ze studní apod.) podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
nakládání s odpadními vodami

Co dalšího zařídíme v rámci nakládání s odpadními vodami

  • Kontrola nakládání se závadnými látkami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zpracování poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění vod do vod povrchových podle vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, včetně odeslání hlášení do ISPOP – každoročně do 15.2.
  • Zpracování hlášení pro vodní bilanci, včetně odeslání do ISPOP – každoročně do 31.1.
  • Vyhotovení těsnostních zkoušek jímek a nádrží

 Proč najmout na podnikovou ekologii právě nás,

A-Z EKOLOGII s.r.o.?

Máme dlouholeté zkušenosti

V podnikové ekologii působíme od roku 2010. Rádi zúročíme léty nabyté znalosti právě s vámi.
» Více o nás

Máme potřebné vzdělání a osvědčení

Každoročně absolvujeme školení a certifikace. Přesvědčte se sami na stránce Osvědčení. » Naše osvědčení

Zasíláme legislativní novinky

Zasíláme klienty žádané informace o novinkách v legislativě životního prostředí.
» Více informací

Můžeme se prokázat spoustou referencí

Stojí za námi stovky spokojených klientů. » Prohlédnout reference

Kdo už naše služby vyzkoušel?

[lwp_image_carousel _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" gallery_ids="260,261,263,264,265,267,338" slides_show="5" show_arrows="off" autoplay_animation="on" dots_color="#006924" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" custom_margin="37px||0px||false|false"][/lwp_image_carousel]

Zapište se do našich novinek v oblasti průmyslové ekologie

Neztrácejte čas hledáním informací, my vás na veškeré důležité změny v zákonech upozorníme v našich informačních e-mailech.

A-Z EKOLOGIE s.r.o.

Ekologické poradenství pro firmy

Sídlo: Rubešova 26, Plzeň 326 00
: 291 09 884
DIČ: CZ29109884

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 2511 dne 24.11.2010.

logo a-z ekologie plzeň

Kontakty

Telefon

+420 724 356 966

E-mail

info@a-zekologie.cz

Může vás také zajímat

Pošlete nám dotaz nebo poptávku

11 + 6 =

Copyright ©2022 A-Z EKOLOGIE s.r.o.