724 356 966 info@a-zekologie.cz

Nakládání s chemickými látkami

V rámci poradenské činnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami jsme schopni poskytnout služby týkající se zákona o chemických látkách a chemických směsích č. 350/2011 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 61/2013 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Evropských nařízení REACH a CLP.

REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

CLP

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

nakládání s chemickými látkami

Co zařídíme v rámci nakládání s chemickými látkami:

  • Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů
  • Zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami (směsmi) – pro nakládání se žíravinami a toxickými látkami

Školení nakládání s chemickými látkami

Provádíme také odborná školení zaměstnanců firmy, ve které nakládají s chemickými látkami. Proškolíme vaše zaměstnance o vlastnostech veškerých chemických látek a jak s nimi bezpečně nakládat.

Máte zájem školení nakládání s chemickými látkami? Dejte nám vědět a připravíme vám ho na míru.

školení nakládání s chemickými látkami

Hledáte informace k těsnostním zkouškám pro nádrže a jímky na chemické látky? Přejděte prosím na stránku Těsnostní zkoušky jímek a nádrží.

 Proč najmout na podnikovou ekologii právě nás,

A-Z EKOLOGII s.r.o.?

Máme dlouholeté zkušenosti

V podnikové ekologii působíme od roku 2010. Rádi zúročíme léty nabyté znalosti právě s vámi.
» Více o nás

Máme potřebné vzdělání a osvědčení

Každoročně absolvujeme školení a certifikace. Přesvědčte se sami na stránce Osvědčení. » Naše osvědčení

Zasíláme legislativní novinky

Zasíláme klienty žádané informace o novinkách v legislativě životního prostředí.
» Více informací

Můžeme se prokázat spoustou referencí

Stojí za námi stovky spokojených klientů. » Prohlédnout reference

Kdo už naše služby vyzkoušel?

[lwp_image_carousel _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" gallery_ids="260,261,263,264,265,267,338" slides_show="5" show_arrows="off" autoplay_animation="on" dots_color="#006924" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" custom_margin="37px||0px||false|false"][/lwp_image_carousel]

Zapište se do našich novinek v oblasti průmyslové ekologie

Neztrácejte čas hledáním informací, my vás na veškeré důležité změny v zákonech upozorníme v našich informačních e-mailech.

A-Z EKOLOGIE s.r.o.

Ekologické poradenství pro firmy

Sídlo: Rubešova 26, Plzeň 326 00
: 291 09 884
DIČ: CZ29109884

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 2511 dne 24.11.2010.

logo a-z ekologie plzeň

Kontakty

Telefon

+420 724 356 966

E-mail

info@a-zekologie.cz

Může vás také zajímat

Pošlete nám dotaz nebo poptávku

5 + 4 =

Copyright ©2022 A-Z EKOLOGIE s.r.o.